สำนักงาน กสทช. มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 17 กันยายน 2562 กสทช. พล.ท. ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ เป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านรายการ "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินดังกล่าวจะนำเข้าสมทบ "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" และนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/19/2019 11:11:38 AM)