เปิดข้อมูลความนิยม ตลาดกลุ่มผู้ฟังวิทยุ FM ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในรอบ 9 เดือน ปี 2562

เปิดข้อมูลสถานีวิทยุที่ครองใจผู้ฟังชาวกรุงฯ ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา และกลุ่มอายุไหน คือช่วงวัยที่นิยมฟังวิทยุ FM ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลมากที่สุด(aww)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: คลิ๊ก

--------------------------------

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/29/2019 4:11:11 PM)