การประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และการออกแบบการประมูลคลื่นความถี่ 5G” แบบ Multiband Auction

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “หลักการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และการออกแบบการประมูลคลื่นความถี่ 5G” แบบ Multiband Auction โดยมี Dr. Erik Bohlin Dr. Peter Cramton Dr. Simon Forge และ Dr. Robert Horvitz ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายโทรคมนาคมและการออกแบบการประมูลคลื่นความถี่  มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานสำนักงาน กสทช. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมแชง กรี-ลา กรุงเทพฯ 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (10/30/2019 4:51:47 PM)