สำนักงาน กสทช. อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวาย ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดอยุธยา โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจำนวนทั้งสิ้น 3,566,605.59 บาท (ยอด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (11/1/2019 5:02:45 PM)