Cyberbullying รู้ทันกันก่อนโดนแกล้ง

บางครั้งเราอาจกำลังตกเป็นผู้ถูกกระทำจาก Cyberbullying และตอบโต้กลับโดยไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจกำลังเป็นผู้เริ่มกระทำตั้งใจกลั่นแกล้งใครเพื่อความสนุก เพียงคิดว่าแค่คอมเมนต์ โพสต์แกล้งกันขำๆ...เดี๋ยวก็ลืม แต่ผู้ถูกกระทำ...อาจจำฝังใจไม่เคยลืม

เรื่องราวบนโลกโซเชียลเปลี่ยนไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่องต่อวัน แต่สิ่งที่ยังอยู่คือ Cyberbullying ที่ยังทำกันเป็นเรื่องปกติ

ใครเคยเป็นเหยื่อ Cyberbullying บ้าง?

Cyberbullying เป็นเรื่องปกติหรอ ?

อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจาก Cyberbullying #รู้ทันกันก่อนโดนแกล้ง #StopCyberbullying #Cyberbullying #เป็นเรื่องปกติเหรอ #แกล้งกันอย่าทำฉันเจ็บ

ด้วยความห่วงใยจากสำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/11/2019 8:48:46 AM)