สำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการรับชมสื่อภาพเคลื่อนไหวของคนไทย ปี 2562

ผลสำรวจพฤติกรรมการรับชมสื่อล่าสุดเผย คนไทยยังคงรับชมสดตามตารางการออกอากาศสูง แม้คนรุ่นใหม่จะนิยมรับชมแบบ On demand ในขณะที่เครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอลและโทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นเครื่องมือรับชมอันดับต้นๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คลิ๊ก

Download

  • Ep07-03-พฤติกรรมการรับชม.mp4
  • พฤติกรรมและแนวโน้มการรับชมทีวีฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/21/2019 10:53:17 AM)