กสทช. ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช., กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อเยี่ยมเยือน พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งรับฟังการดำเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. 

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (11/29/2019 9:29:44 AM)