ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 1 มกราคม 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล  ผศ. ภักดี  มะนะเวศ  รองเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมมหาราชวัง
 

Create by  -   (1/2/2020 3:53:36 PM)