บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เข้ารับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz

วันที่ 14 มกราคม 2563 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้เข้ารับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เป็นรายที่ 5 โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้มอบเอกสารการประมูล พร้อมด้วย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. ยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจขอรับเอกสารการประมูลได้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และให้ยื่นเอกสารในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นวันที่ 10 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จะให้มีการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) และกำหนดให้มีการประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (1/14/2020 11:37:35 AM)