เลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Congressional Delegation)

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.  รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา  (U.S. Congressional Delegation) โดยมี Honorable Seth Moulton เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย Honorable Jim Banks และ Honorable Ron Estes สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมหารือประเด็นการหารือเน้นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และบริการ OTT (Over The Top) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในด้านโทรคมนาคมต่อไป  ณ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/24/2020 3:33:24 PM)