เลขาธิการ กสทช. เฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ การเฝ้าระวังป้องกันภัย และการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (3/5/2020 8:29:46 AM)