พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พร้อมตัวแทนลงนามทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานฯ ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ เพื่อมุ่งหวังให้เข้าถึงผู้พิการทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการมีทักษะชีวิตที่ดี มีอาชีพ สามารถพัฒนาตนเองสู่การทำงานในสถานประกอบการได้ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (3/6/2020 3:02:58 PM)