งานสัมมนา Cyber Tech 2020 : Challenging in IoT

วันที่ 9 มีนาคม 2563 พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ  รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมบรรยายในหัวข้อ “IoT ความเสี่ยงที่ท้าทายในมุม กสทช.” และ “รู้ทันภัยไซเบอร์ รับเทรนด์ IoT”   ในงาน Cyber Tech 2020 : Challenging in IoT ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับ นิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ วิธีการรับมือภัยคุกคามเกี่ยวกับการใช้ Internet of Things (IoT) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงการใช้มาตรฐานที่เป็นสากลในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (3/9/2020 5:12:47 PM)