การหารือแนวทางการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID – 19 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 10 -11 มีนาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ค่าย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บมจ. การท่าอากาศยานไทย ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการแนวทางการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมาตรการที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะดำเนินการให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศทุกคน ทุกไฟล์ทที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ประชาชนที่เดินทางกลับจากการท่องเที่ยวหรือ อาศัยอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อลงจากเครื่องบิน ถึงจุดตรวจของกรมควบคุมโรค จะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AoT Airport เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่  Passport ID เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล และแสดงให้ดูก่อนเข้าประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID – 19 และสามารถติดตามตัวได้หากพบว่ามีการติดโรคหลังจากผ่านเข้าประเทศแล้ว มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว ว่าประเทศไทยสามารถติดตามผู้ที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลเพียงพอในการดำเนินการ และวางแผนการดำเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้
 
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/12/2020 10:29:44 AM)