พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ระยะทดสอบ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กรมสรรพากร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเรียกในชื่อ “แทนบัตร” หรือ Mobile ID โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมลงนาม และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวรายงาน ซึ่งการลงนามดังกล่าวเป็นการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้ประชาชนทดดลองใช้บริการ “แทนบัตร” หรือ Mobile ID กับบริการภาครัฐและเอกชน ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (3/12/2020 4:18:33 PM)