สำนักงาน กสทช. รับมอบเงินการประมูลคลื่นความถี่ 5จี จากบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รับมอบเงินจากผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz จำนวน 9 ขนาดคลื่นความถี่ 90 MHz ซึ่งเป็นงวดแรก จาก บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จำนวน 1,912.40 ล้านบาท พร้อมนำหลักประกันการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือจำนวน 17,211.59 ล้านบาท มาชำระ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/16/2020 2:24:40 PM)