บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz

วันที่ 16 มีนาคม 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ย่าน 2600 MHz ให้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/16/2020 4:40:20 PM)