สำนักงาน กสทช. รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือพระราชทาน

     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ให้แก่สำนักงาน กสทช. โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรและนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้แทนรับมอบ
     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/16/2020 9:25:23 PM)