เลขาธิการ กสทช. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ กสทช.      และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์    พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมมหาราชวัง

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (5/5/2020 11:10:59 AM)