การประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาข้อความชวนเล่นพนันออนไลน์รบกวนประชาชน

วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2563 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. ได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ได้แก่ AIS TRUE DTAC CAT และ TOT พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท แอปเปิลประจำภูมิภาคประเทศสิงคโปร์ ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อเร่งแก้ปัญหาสแปมพนันออนไลน์ที่รบกวนประชาชน โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุปจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 5 ค่ายว่าไม่สามารถตรวจสอบต้นทางและปลายทางที่ประชาชนได้รับสแปมเป็น iMessage ที่ไม่ได้มาจาก SMS และไม่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ของรัฐบาล นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทแอปเปิลดำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก คือ ให้ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันสแปมจาก iMessage ผ่านสื่อและช่องทางของแอปเปิลให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลในประเทศไทย ให้เร่งดำเนินการบล็อกหรือจัดการกับสแปมที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้รับ iMessage โดยเร็ว และขอให้ทางแอปเปิลไปดำเนินการปรับปรุงระบบจัดการสแปม iMessage ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสำนักงาน กสทช. ได้ขอให้ทางแอปเปิลทำการตรวจสอบและรายงานผลให้สำนักงานฯ ทราบในการประชุมหารือครั้งต่อไป

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (6/3/2020 10:24:55 AM)