สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 
นำโดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. มอบถุงน้ำใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ชุมชนโดยรอบสำนักงาน กสทช. จำนวน 5 ชุมชน ชุมชนละ 100 ถุง รวม 500 ถุง ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (6/3/2020 12:54:31 PM)