ประธาน กสทช. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ พระบรมมหาราชวัง

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (6/3/2020 1:37:22 PM)