การประชุมหารือและลงพื้นที่การนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ บริเวณเส้นทางที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไม่มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้า และไม่มีสภาพบังคับตลอดแนวถนนอโศกมนตรี ถนนเพชรบุรี   และถนนสุขุมวิท พร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภูมิทัศน์ที่สวยงามของกรุงเทพฯ รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (6/16/2020 3:06:17 PM)