พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G โดยมี พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมงานพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นในภาคของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการบินให้มีรากฐานที่เข้มแข็ง ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีจริง เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินด้วยเทคโนโลยี 5G นำไปสู่ระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/24/2020 4:47:28 PM)