การจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ณ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ร่วมกันติดตามผลการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในจังหวัดสระบุรี  พร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/14/2020 1:26:17 PM)