กทค.คืนรอยยิ้มให้กับหมู่บ้านบางกรอย จังหวัดชุมพร ด้วยสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช.ด้านกฎหมาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. และตัวแทนบริษัทมือถือ 3 ค่ายยักษ์ใหญ่ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบางกรอย หมู่ที่ 9 ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ใกล้แนวชายแดนประเทศพม่า เพื่อตรวจสอบสัญญาณมือถือในพื้นที่ อีกทั้งยังรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชน  ซึ่ง กสทช.ได้มีการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบ 2 จี แต่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือระบบ 3G ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่กว่า 95% ในพื้นที่ยังคงใช้โทรศัพท์มือถือที่รับสัญญาณในระบบ 2 จี  ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยค่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ค่าย จะร่วมมือกันเชื่อมต่อสัญญาณระบบ 2 จี ด้วยการแชร์การใช้โครงข่ายร่วมกันและจะนำโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้กับระบบ 3 จี ไปจำหน่ายให้กับชาวบ้านในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งจัดโปรโมชั่นพิเศษให้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการคืนรอยยิ้มให้กับชาวบ้าน หมู่ 9 บ้านบางกรอย  ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อย่างเป็นรูปธรรม

               อย่างไรก็ตาม กสทช. โดย กทค. ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการให้บริการในพื้นที่แถบนี้ด้วยสัญญาณมือถือ 3G  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยยึดหลักดำเนินการให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม   เพื่อทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยแข็งแกร่งและสามารถยืนได้อย่างมั่นคงบนเวทีอาเซียนภายใต้บริบทผลประโยชน์จะต้องตกอยู่กับประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 3:31:58 PM)