กทค. มีมติรับรองออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz ให้ทรูมูฟฯ มีผล 16 มี.ค. 2559 หลังชำระค่าประมูลงวดแรกพร้อมแบงก์การันตี ขณะที่ เลขาธิการ กสทช. เตือนประชาชนผู้ใช้บริการมือถือ 2G เอไอเอส รีบย้ายค่ายก่อนซิมดับเที่ยงคืนวันที่15 มี.ค. นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (14 มี.ค. 2559) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติรับรองออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ชุดที่ 2 คลื่นความถี่ 905-915 MHz คู่กับ 950-960 MHz ให้กับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีผลนับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2559-15 มี.ค. 2574 รวมระยะเวลา 15 ปี
    เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า หลังจากสำนักงาน กสทช. ให้ใบอนุญาต 900 MHz แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นที่เรียบร้อย จะทำให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ 2G บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่มีอยู่ประมาณ 3 แสนเลขหมาย ไม่สามารถใช้งานได้ หรือซิมดับลง โดยจะมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 15 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามมติ กทค. ก่อนหน้านี้ที่ว่า เมื่อมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ชนะการประมูลรายใดรายหนึ่งแล้ว มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานถือว่าสิ้นสุดลง     จึงขอฝากเตือนประชาชนที่ใช้บริการของเอไอเอส 2G บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ขณะยังมีเวลาโอนย้ายอีกสองวัน จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 15 มี.ค. 2559 ให้รีบทำการโอนย้ายเบอร์ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น ก่อนที่ซิมจะดับ   
    ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรการเยียวยาเป็นการดูแลและคุ้มครองประชาชนให้ยังคงใช้เลขหมายได้อย่างต่อเนื่อง กรณีของผู้ใช้บริการ 2G บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ของเอไอเอส ได้มีการโอนย้ายจากผู้ใช้บริการกว่า 40 ล้านเลขหมาย เปลี่ยนโอนย้ายไปยังบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด คงเหลือตามที่เอไอเอสแจ้งกับสำนักงาน กสทช. ว่ามีผู้ใช้บริการคงค้างอยู่ในระบบประมาณ 3 แสนราย ซึ่งเป็นเบอร์ที่ใช้งานน้อยหรือแทบไม่ได้ใช้งาน ดังนั้น เมื่อ สำนักงาน กสทช. ได้มีการแจ้งไปยังบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2559 ให้ทำการแจ้งผู้ใช้บริการเพื่อย้ายค่าย หรือหากไม่ย้ายค่ายก็ให้เปลี่ยนใช้คลื่นความถี่อื่น ซึ่งการโอนย้ายผู้ใช้บริการสามารถทำได้วันละ 6 หมื่นเลขหมาย ซึ่งหากมีการโอนย้ายผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่สำนักงาน กสทช. ได้มีการแจ้งไปยังบริษัท ผู้ใช้บริการก็จะไม่ได้รับผลกระทบ หรือมีผลกระทบน้อยมาก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบนคลื่น 900 MHz เป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับการดำเนินการกรณีคลื่น 1800 MHz ที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
    “ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 15 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป สำนักงาน กสทช. จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นประธาน และมีสำนักงาน กสทช. ภาคและเขตทั่วประเทศ ร่วมเป็นคณะทำงาน คอยมอนิเตอร์ ติดตามผลที่เกิดขึ้นหลังจากการยุติมาตรการเยียวยา หากผู้ใช้บริการมีปัญหาต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อมายังเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงาน กสทช. เลขหมาย 1200 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายฐากร กล่าว

IMG_3390-(1).jpg2.jpg3.jpg

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 4:47:00 PM)