กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz รอบสาธิต สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล พร้อมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องประมูล โชว์ความพร้อมก่อนประมูลจริง 15 ธ.ค. 2558

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. มีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยในวันนี้ (4 ธ.ค. 2558) สำนักงานได้มีการจัดจัดการประชุมชี้แจงกระบวนการประมูลและการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลทั้ง 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้ทำความรู้จักซอฟท์แวร์ที่จะใช้ในการประมูล รวมถึงกฎการประมูล

    สำหรับการจัดประมูลรอบสาธิตในวันนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เปิดอาคารหอประชุมชั้น 2     เป็นสถานที่จัดการประชุมชี้แจงกระบวนการประมูลและการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz สำหรับในช่วงแรกจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่จัดการประมูล กำหนดการวันประมูล การปฏิบัติตนในวันประมูล และกฎการประมูล จากนั้นจะอธิบายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลให้ผู้เข้าร่วมการประมูลได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการประมูล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลเกิดความคุ้นเคยกับกฎ และโปรแกรมในการประมูล สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลครั้งนี้ออกแบบตามกฎการประมูลที่ กสทช. กำหนด และมีการแสดงผลต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประมูลรับทราบผลการประมูลของตัวเอง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมูลในรอบต่อไป

    นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องประมูลที่ใช้ชั้น 3 และชั้น 11 ของอาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. โดยภายในห้องประมูลได้แบ่งโซนเคาะราคาประมูล โซนรับประทานอาหาร และโซนพักผ่อน ซึ่งได้จัดเตรียมเตียงนอนเอาไว้ให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้พักผ่อน ภายในโซนเคาะราคาประมูล สำนักงาน กสทช. ได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับการประมูลที่ติดตั้งโปรแกรมการประมูล จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องใช้งานจริงหนึ่งเครื่องและเครื่องสำรองหนึ่งเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลใช้ในการวางแผนการประมูล จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรม Microsoft Office และ Acrobat Reader พร้อม Printer จำนวน 1 เครื่อง

    สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประมูลนำเข้าห้องประมูลได้คือ ของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แผ่นบันทึก CD DVD ที่บันทึกข้อมูลหรือสื่อมัลติมีเดีย เอกสารหรือหนังสือตามความเหมาะสม สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องประมูล

    ทั้งนี้ ระหว่างการประมูลจะจัดผู้ประสานงานผู้เข้าร่วมการประมูลไว้ 8 คน ประจำชั้นการประมูลละ 4 คน รวมทั้งมีการติดตั้ง CCTV บริเวณพื้นที่ห้องประมูลด้วย และจะมีการติดตั้งหน้าจอแสดงผลจาก CCTV ที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่ห้องประมูลที่ห้องรับรองชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำหรับห้องควบคุมการประมูลจะอยู่ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ

    นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดอาคารหอประชุมชั้น 1 เป็นห้องสื่อมวลชนสำหรับสังเกตการณ์ประมูล โดยจะจัดให้มีจอมอนิเตอร์แสดง Observer Screen จากซอฟต์แวร์การประมูล ซึ่งจะแสดงราคาประมูลในแต่ละล็อต แต่จะไม่แสดงว่าใครคือผู้เสนอราคา และได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานได้มีการเตรียมเครื่องไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าดับ หรือขัดข้อง และการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประมูลไว้แล้ว

    “สำนักงาน กสทช. พร้อมเต็มที่สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เราดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การประมูลครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยคำนึงถึงประของประชาชนและรัฐเป็นที่ตั้ง” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 12:11:37 PM)