กสทช. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ(หลังการจำหน่ายเอกสารการประมูล) ครั้งที่ 2

วันนี้ (15 ตุลาคม 2556) พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (หลังการจำหน่ายเอกสารการประมูล) ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ซื้อเอกสารการประมูล ซึ่งเป็นไปตามประกาศข้อมูลสนเทศที่ให้มีการชี้แจงในทุกขั้นตอนของการประมูลเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม ของผู้ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

               พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดจำหน่ายเอกสารการประมูล   เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2556 และได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงหลังการจำหน่ายเอกสารการประมูล ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่    4 ตุลาคม 2556 และสำนักงานฯ ได้เปิดให้คำปรึกษาเป็นรายบริษัท ในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งยังคงมีข้อซักถามจากผู้ซื้อเอกสารการประมูลในหลายประเด็น ดังนั้นในวันนี้จึงได้นำข้อซักถามในด้านการเตรียมเอกสาร การกรอกข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอมาชี้แจงเพิ่มเติมพร้อมกัน เพื่อให้แต่ละบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อคลายข้อสงสัยและมั่นใจว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการโดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ ซึ่งหลังจากประชุมชี้แจงครั้งที่ 2 ในวันนี้แล้ว  สำนักงานฯ จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงครั้งที่ 3 เป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เพื่อให้ผู้ซื้อเอกสารการประมูลมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติในวันที่ 28 –29 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 9.30–16.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

            ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลได้ในเดือนธันวาคม 2556 โดยจะเริ่มการประมูลได้ภายในเดือนเดียวกัน และจะมีการกำหนดวันที่ สถานที่ ล่วงหน้า 15 วันก่อนการประมูล

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.nbtc.go.th, digital.nbtc.go.th หรือสอบถามได้ที่ E-mail : digital@nbtc.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 0908802041 , 022710150 ต่อ 882 , 794 (ในวันและเวลาราชการ)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 2:22:11 PM)