กสทช. พร้อมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และย่าน 900 MHz นำสื่อมวลชนเข้าชมสถานที่ประมูล

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558) กสทช. พร้อมเต็มที่สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่จะถึงนี้ และการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จะจัดขึ้นในลำดับต่อไป ณ สำนักงาน กสทช.

    การนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูลในวันนี้ จะเริ่มจากการอธิบายถึงสถานที่ที่จะจัดการประมูล การอธิบายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลและหน้าจอผู้สังเกตการณ์ (Observer screen) ที่ผู้สื่อข่าวจะได้เห็นในวันจริง รวมทั้งการทดลองใช้ซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการประมูล จากนั้นจะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ที่จะใช้ในการประมูล ตั้งแต่สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่เปิดการประมูล การให้ผู้เข้าร่วมประมูลจับสลากเพื่อเลือกห้องประมูล และเลือก login ID สำหรับการประมูล จากนั้นจะไปเยี่ยมชมห้องประมูล ตามด้วยห้องผู้ดำเนินการประมูล (Auctioneer Room) และห้องควบคุมการประมูล (Control Room)

    นายฐากร กล่าวต่อว่า ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลครั้งนี้เป็นซอฟท์แวร์ที่บริษัทที่ปรึกษาการประมูลออกแบบขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประมูลในครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยซอฟต์แวร์นี้ออกแบบตามกฎการประมูลที่ กสทช. กำหนด และมีการแสดงผลต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลรับทราบในผลการประมูลของตน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมูลในรอบต่อไป

    ในส่วนของสถานที่ที่จะใช้ในการประมูลครั้งนี้ จะใช้บริเวณห้องโถงอาคารอำนวยการเป็นจุดลงทะเบียน และจับสลากเลือกซองบรรจุหมายเลขห้องประมูล และเลือกซองบรรจุชื่อที่ใช้ในการประมูล (Username หรือ Login ID) และรหัสผ่านครั้งแรก ซึ่งเมื่อผู้เข้าร่วมประมูลมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนตามที่กำหนด และได้ลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนที่ทางสำนักงานฯ จัดเตรียมไว้ รับบัตรประจำตัว และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องฝากอุปกรณ์สื่อสารหรือสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสู่ห้องประมูลไว้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

    นายฐากร ให้รายละเอียดว่า สิ่งของและอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประมูลนำเข้าห้องประมูลได้คือ สิ่งของใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แผ่นบันทึก CD DVD จำนวนไม่เกิน 5 แผ่น เอกสารหรือหนังสือตามความจำเป็น สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์ใดๆ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องประมูล ในส่วนของห้องประมูลสำนักงาน กสทช. ได้จัดเตรียมพื้นที่ชั้น 3 อาคารอำนวยการ เพื่อใช้เป็นห้องประมูลคลื่นความถี่ โดยภายในห้องประมูลจะจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับการประมูลที่ติดตั้งโปรแกรมการประมูล จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องใช้งานจริงหนึ่งเครื่องและเครื่องสำรองหนึ่งเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลใช้ในการวางแผนการประมูล จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรม Microsoft Office และ Acrobat Reader พร้อม Printer จำนวน 2 เครื่อง

    ทั้งนี้ ระหว่างการประมูล จะจัดผู้ประสานงานผู้เข้าร่วมการประมูลไว้ 4 คน รวมทั้งมีการติดตั้ง CCTV บริเวณหน้าห้องประมูลด้วย ในส่วนของห้อง Auctioneer และห้องควบคุมการประมูลจะติดตั้งหน้าจอแสดงผลจาก CCTV ที่ติดตั้งบริเวณหน้าห้องประมูล ซึ่งจะอยู่ที่ห้องรับรองชั้น 4 อาคารอำนวยการ    นายฐากร กล่าวว่า สำหรับสื่อมวลชน ทางสำนักงาน กสทช. ได้จัดอาคารหอประชุมชั้น 1 เป็นห้องสื่อมวลชนสำหรับสังเกตการณ์ประมูล โดยจะจัดให้มีจอมอนิเตอร์แสดง Observer Screen จากซอฟต์แวร์การประมูล ซึ่งจะแสดงราคาประมูลในแต่ละล็อต แต่จะไม่แสดงว่าใครคือผู้เสนอราคา  และมีการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวและสังเกตการณ์ประมูล นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมเรื่องไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าดับ หรือขัดข้อง และการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประมูล ไว้แล้ว

    ในการดำเนินการเพื่อประมูลคลื่นความถี่นี้  กสทช. ดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย เตรียมความพร้อมทุกอย่าง เพื่อให้การประมูลครั้งนี้ประสพผลสำเร็จด้วยดี โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นที่ตั้ง

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 3:04:02 PM)