กสทช.ย้ำส่งตรงคูปอง ถึงบ้านคนไทยทั่วประเทศ

เลขาธิการ กสทช. ย้ำส่งตรงคูปองกสทช. เพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ และทีวีที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอลในตัว ถึงบ้านคนไทย 22 ล้านครัวเรือน
    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ได้รับการสอบถามจากประชาชนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกสทช. ที่หมายเลข 1200 ถึงข้อเท็จจริงที่มีผู้แอบอ้างการเป็นบริษัทตัวแทนจาก กสทช. เข้าพบประชาชน ทำหน้าที่รับจัดหากล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี หรือ เซ็ตท็อปบ็อกซ์ เพื่อการรับชมรายการจากสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือดิจิตอลทีวี ซึ่งบริษัทจะนำกล่อง เซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) มาแจกให้กับประชาชนยังที่พักอาศัยเอง โดยที่ประชาชนไม่ต้องนำคูปองจาก กสทช.ไปแลกซื้อกล่อง เซ็ตท็อป บ็อกซ์ (Set Top Box)  เพียงแต่มอบสำเนาบัตรประชาชนให้กับบริษัทไว้เป็นหลักฐานนั้น
    สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งประชาชนให้รับทราบอีกครั้งว่า สำนักงาน กสทช. ไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้ง บริษัท หรือตัวแทนบุคคล เพื่อทำหน้าที่จัดหา หรือนำกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ไปแจกถึงที่พักอาศัยของประชาชนแต่ประการใด
    สำหรับขั้นตอนการแจกจ่ายคูปองกสทช.นี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสทช. กลางเดือนพฤษภาคม นี้  ซึ่งประโยชน์ของคูปองจาก กสทช.  สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นส่วนลดหรือแลกซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณในระบบดิจิตอล หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) พร้อมสายอากาศ (Antenna) หรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  โดยที่คูปองดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดตามมูลค่าคูปองแต่ประการใด
    อย่างไรก็ตามหากประชาชนรายใดที่สนใจจะเลือกซื้อ เซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือโทรทัศน์ที่รองรับการรับชมในระบบดิจิตอลได้ โดยไม่รอรับการแจกจ่ายคูปองกสทช.นั้น  ประชาชนสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานกสทช.  ซึ่งมีข้อสังเกตที่ตรารับรองมาตรฐานเป็น Hologram กสทช. Class A Broadcast       และสติ๊กเกอร์น้องดูดีติดอยู่บนผลิตภัณฑ์   หรือตรวจสอบรุ่น และรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ได้มาตรฐานจากกสทช.ได้ที่เว็บไซต์  http://broadcast.nbtc.go.th/tools/stb  ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานและสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้จริง


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-030557-กสทช-ย้ำส่งตรงคูปอง-ถึงบ้านคนไทยทั่วประเทศ.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 4:19:55 PM)