กสทช. ร่วมกับ รมช.กระทรวงโทรคมนาคมและการสื่อสาร รัสเซีย หารือแนวทางในการลดอัตราค่าบริการโรมมิ่งระหว่างไทย-รัสเซีย

      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า นายอเล็กซี่ โวลิน (Mr.Alexey Volin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโทรคมนาคมและการสื่อสาร สหพันธรัฐรัสเซีย (Deputy Minister of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation) และคณะ ได้เดินทางเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการลดอัตราค่าบริการโรมมิ่ง (International Mobile Roaming) ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย โดยเสนอให้มีการจัดทำความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง 2 หน่วยงาน (Joint Statement) โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การลดอัตราค่าบริการ International Mobile Roaming ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งในส่วนของดาต้าและบริการเสียงลง 2.ความร่วมมือด้านดิจิตอลทีวีที่จะช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาเนื้อหารายการ การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และการยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก เพื่อก้าวสู่ระบบดิจิตอลทีวีเต็มรูปแบบและ 3.ความร่วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่สหพันธรัฐรัสเซียมีความเชี่ยวชาญ
     ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในช่วงเดือน พ.ค. หรือ มิ.ย. 2560 โดยทางสหพันธรัฐรัสเซียขอเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีการ และได้เชิญให้ กสทช. เดินทางไปร่วมพิธีลงนามที่ประเทศรัสเซีย ซึ่งในการนี้สำนักงาน กสทช. จะเชิญผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางเพื่อไปเจรจาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการของรัสเซียโดยตรง การเจรจาต่างในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งชาวไทยและชาวรัสเซีย
-------------------

สร้างโดย   - mahittee jukrabath