“กสทช. สุทธิพล” เข้ารับประทานรางวัล ชีวิตต้องสู้ไลฟ์ อวอร์ด 2014 จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ สาขาบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนคนสู้ชีวิต

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช. ด้านกฎหมาย เข้ารับประทานรางวัล ชีวิตต้องสู้ไลฟ์ อวอร์ด 2014 “สาขาบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนคนสู้ชีวิต”  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

                สำหรับ“รางวัล ชีวิตต้องสู้ไลฟ์ อวอร์ด 2014”นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลที่สู้ชีวิต ในสาขาอาชีพต่างๆเพื่อให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคลที่สู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จ ด้วยสัมมาอาชีพที่สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่นสืบต่อไป

                คณะกรรมการผู้ตัดสินได้ให้เหตุผลที่คัดเลือก ดร.สุทธิพล เป็นผู้รับรางวัลนี้ว่า “ดร.สุทธิพล มีผลงานที่โดดเด่นในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เป็นกำลังสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนา กฎ กติกา ทางด้านโทรคมนาคมให้ทันสมัยและรักษาผลประโยชน์ของชาติเอาไว้ได้ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ซึ่งแม้ว่าจะมีขบวนการขัดขวางและล้มการประมูล แต่ ดร.สุทธิพล เป็นผู้นำองค์กร กสทช. ที่ต่อสู้ทั้งกระแสสังคมและในชั้นศาล ด้วยความรู้ความสามารถเป็นผลให้ชาวไทยมีบริการ 3 จี ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ และเป็นผู้ริเริ่มให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมายผ่าทางตันเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 17 ล้านคนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาซิมดับ อันเนื่องมาจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556”

                “ด้วยผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์จึงนับได้ว่า ดร.สุทธิพล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถฟันฝ่าอุปสรรต่างๆจนเกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคและวงการโทรคมนาคมของไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งมีคุณค่าอเนกอนันต์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมตลอดมา จากผลงานที่ผ่านมาจึงควรคู่กับการได้รับประทานรางวัลนี้อย่างแท้จริง”

                ดร.สุทธิพล กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังเข้ารับรางวัลว่า“รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 22 คน ที่เข้ารับประทานรางวัล จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  พร้อมได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้จัดงานเชิญให้ร่วมโต๊ะเสวยฯ ซึ่งรางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมทุ่มเทปฏิบัติงานในตำแหน่ง กสทช. ที่ดูแลด้านกิจการโทรคมนาคม และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค จนทำให้เกิดผลดีต่อผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ท่ามกลางความขัดแย้งและแรงต้านจากกลุ่มผลประโยชน์นั้น ผมได้รับการยอมรับจากสังคมและเห็นว่าผมเดินมาถูกทางและสมควรได้รับรางวัลที่ทรงเกียรตินี้ จึงเป็นกำลังใจให้ผมมีพลังในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเดินหน้าในการทำงานเพื่อสังคมและประชาชนต่อไป”

Download

  • รางวัลสู้ชีวิต.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 6:12:42 PM)