กสทช. เชิญผู้ประกอบการโครงข่ายดิจิตอลทีวีติดตามความคืบหน้าการขยายโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2558) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในฐานะ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ได้ร่วมหารือกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายทีวีดิจิตอลทั้ง 4 ราย ได้แก่ กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)และผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยภาพรวมในการติดตั้งสถานีหลักทั้ง 39 สถานีครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นไปตามแผนที่ กสทช. ได้กำหนดไว้ ยกเว้นในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากติดขัดในขั้นตอนของระเบียบราชการ ในส่วนสถานีเสริมที่ต้องครบ รวม8 สถานี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคคม ครอบคลุม 80% ของจำนวนครัวเรือน

     นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ทาง กสทช. เตรียมทำบันทึกความร่วมมือร่วมกับกองทัพบกในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายทีวีดิจิตอล เพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และเปิดคลินิกดิจิตอลทีวีให้ความรู้กับประชาชนในระดับตำบล และอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี ทั้งนี้ กสทช. ได้เตรียมลงพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกเป็นพื้นที่แรก เพื่อนำคลื่นความถี่ดังกล่าวมาจัดสรรให้กับช่องบริการชุมชนต่อไป

     หลังจากการแถลงข่าวความคืบหน้าการขยายโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล นางสาวสุภิญญา ได้พาสื่อมวลชมเยี่ยมชมเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ตั้งอยู่บนยอดตึกใบหยก กรุงเทพฯ

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 3:49:50 PM)