กสทช. เปิดจำหน่ายเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ วันที่สองบรรยากาศคึกคัก ครึ่งวันแรกผู้สนใจเข้าร่วมซื้อเอกสารการประมูลจำนวน14 ราย 21 ชุด

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ (11 กันยายน 2556) สำนักงานกสทช.เปิดจำหน่ายเอกสารการประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เป็นวันที่สอง ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน 8 (ซ.สายลม) กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น.

            โดยในช่วงระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. ของวันนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมซื้อเอกสารการประมูลแล้ว 14 ราย จำนวน 21 ชุด แบ่งเป็น

 

            1.หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนชั่น คิดส์ จำกัด

            2. หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด, บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด, บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด, บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด และบริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

            3.หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด, บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท   อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด และบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด

            4. หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) มีผู้ซื้อเอกสารการประมูลจำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด และบริษัท โมโน ทีวี จำกัด

            สำนักงานกสทช. จะเปิดจำหน่ายเอกสารการประมูลไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556  ระหว่างในเวลา 9.30-16.00 น. ซึ่งผู้ซื้อเอกสารจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตและผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลจะต้องเตรียมค่าเอกสารการประมูลในราคาหมวดหมู่ละ 1,070,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระ และจะต้องยื่นแบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต หลังจำหน่ายเอกสารการประมูล ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12 ก.ย. 2556 เท่านั้น

            ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.nbtc.go.th, digital.nbtc.go.th หรือสอบถามได้ที่ E-mail : digital@nbtc.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 0908802041 , 022710150 ต่อ 882 , 794 (ในวันและเวลาราชการ)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 3:46:26 PM)