กสทช. แจง กรณีการปรับลดค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยถึง กรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz  (อัตราค่าบริการ 3G ใหม่) ที่ให้ปรับลดลง 15% ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หมวด 3 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้รับใบอนุญาต ภาคผนวก ก ข้อ 7.5 ที่กำหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice)  ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต (วันที่ 7 ธันวาคม 2555) ซึ่งสำนักงาน กสทช.ได้มีการตรวจสอบไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค พบว่า ปัจจุบัน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) มีเลขหมายในระบบ 40 ล้านเลขหมาย ขณะนี้มีเลขหมายที่ย้ายไปบริษัท     ในเครือ คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการบนโครงข่าย ย่าน 2.1 GHz (3G ใหม่) เพียง 2 ล้านเลขหมายเท่านั้น ส่วนบริษัทลูกของ ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz (3G ใหม่) คือ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) มีจำนวนเลขหมายที่ย้ายมาใช้บริการเพียง 1,000 กว่าเลขหมายเท่านั้น จากทั้งหมด 18 ล้านเลขหมายที่เป็นผู้ใช้บริการของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท เรียลมูฟ จำกัด  ส่วนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)ที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz (3G ใหม่) ในเครือบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) แจ้งว่าจะให้บริการเชิงพาณิชย์ช่วงเดือนกรกฎาคม 2556

 

           นายฐากร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาผู้บริโภคยังคงไม่เข้าใจ ว่าเหตุใดค่าบริการในระบบ 3G ยังไม่ปรับลดลง 15% ตามที่ กสทช. ได้กำหนดไว้ ข้อเท็จจริงคือ การปรับลดค่าบริการนั้นจะปรับลดให้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่ บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz  เท่านั้น ดังนั้นผู้บริโภคที่ใช้บริการ 2G หรือ 3G ในสัมปทานเดิมของ AIS บนคลื่นความถี่ 900 MHz และทางทรูมูฟ บนคลื่นความถี่ 850 MHz  และ 1800 MHz ก็จะไม่ได้รับส่วนลดในครั้งนี้ แต่อย่างไร    ก็ตาม จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการปรับลดค่าบริการ ในระบบเดิมลงได้บ้างซึ่งก็จะต้องดูกลไกตลาดต่อไป

 

           เลขาธิการ กสทช. ย้ำอีกว่า กสทช. ได้ติดตามตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz  (อัตราค่าบริการ 3G ใหม่) อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้ใบอนุญาต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากผู้บริโภคท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการปรับลดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz (3G ใหม่) หรือปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ สามารถร้องเรียนมาได้ที่ คอลเซ็นเตอร์  สำนักงาน กสทช. 1200 หรือ SMS 1200 หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 3:35:08 PM)