กสทช. ให้ AIS เยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการอัพเดทซอฟท์แวร์ทำใช้งานด้านเสียงไม่ได้ในช่วงวันเสาร์ เวลาประมาณ 10.00-13.10 น. ที่ผ่านมา ด้วยการโทรฟรี 100 นาทีในรอบบิลถัดไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (22 มิ.ย. 2558) สำนักงาน กสทช. ได้เชิญ AIS เข้าชี้แจงกรณีลูกค้าบางกลุ่มได้รับผลกระทบไม่สามารถโทรเข้าออก หรือรับสายได้ ในช่วงเวลา 10.00 – 13.10 น. ของวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดย AIS ได้ชี้แจงว่า สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ AIS ได้ทำการอัพเดทซอฟท์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเพื่ออัพเกรดคุณภาพบริการ และใช้เวลาในการรีโคฟเวอร์ข้อมูล จึงไปส่งผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้าราว 12,000 ราย ในกลุ่มที่มีการใช้บริการเสริมพิเศษ อาทิ บริการ Call Screening ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการโทรศัพท์จำนวน 9,208 ราย รับสายไม่ได้แต่สามารถโทรออกได้ และผู้ใช้บริการโทรศัพท์อีกจำนวน 3,405 ราย รับสายได้แต่ไม่สามารถโทรออกได้

   จากกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ใช้บริการ สำนักงาน กสทช. จึงให้ AIS กำหนดมาตรการเยียวยาและป้องกันให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการ โดยในครั้งนี้ให้ AIS ดำเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการกลุ่มนี้โดยให้สามารถโทรออกได้ 100 นาทีต่อเลขหมาย สำหรับลูกค้าทั้ง 12,000 รายที่ได้รับผลกระทบในรอบบิลถัดไป  โดยผู้ใช้บริการกลุ่มนี้จะได้รับ SMS แจ้งจาก AIS โดยตรง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 4:19:41 PM)