การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ผ่านไป 20 ชั่วโมงยังคงเข้มข้น

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ผ่านไปกว่า 20 ชั่วโมง จนถึงเวลา 06.30 น. วันที่ 12 พ.ย. 2558 ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มข้น โดยล่าสุดการประมูลอยู่ที่รอบ 61 มีราคารวม 2 ใบอนุญาตอยู่ที่ 69,634 ล้านบาท แบ่งเป็น ใบอนุญาตล็อตที่ 1 อยู่ที่ 34,618 ล้านบาท และใบอนุญาตล็อตที่ 2 อยู่ที่ 35,016 ล้านบาท

    นายฐากร กล่าวว่า หลายฝ่ายคงมีข้อกังวลใจว่าราคาประมูลที่สูงขนาดนี้จะส่งผลให้อัตราค่าบริการ 4G ที่จะเปิดบริการในอนาคตมีราคาสูงขึ้นหรือไม่ สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าในเรื่องนี้ สำนักงานได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขใบอนุญาตที่กำหนดให้ราคาของอัตราค่าบริการ 4G จะต้องถูกกว่าอัตราเฉลี่ยการให้บริการ 3G ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ใช้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม นอกจากนั้นยังคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 40% ของประชากร ภายใน 4 ปี และเพิ่มเป็น 50% ของประชากร ภายใน 8 ปี

    “การประมูลในครั้งนี้สำนักงาน กสทช. ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน และรัฐเป็นที่ตั้ง อยากให้ประชาชนมั่นใจว่า การประมูลที่ยืดเยื้อแสดงถึงความต้องการใช้คลื่นความถี่ของผู้ประกอบการ ซึ่งมีความต้องการใช้งานคลื่นเพื่อขยายการให้บริการกับประชาชน” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 2:15:17 PM)