การประมูล 900 MHz ผ่านไป 6 ชั่วโมง ยังไม่มีผู้ประมูลรายใดถอดใจ ย้ำผู้บริโภคไม่ต้องกังวลอัตราค่าบริการสูง สำนักงาน กสทช. กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมราคา 4G ต้องต่ำกว่าราคา 3G ที่ให้บริการอยู่เดิม

 นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ผ่านไปแล้ว 6 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายยังอยู่ครบ แสดงให้เห็นความต้องการการใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ของผู้ประกอบการ ซึ่งหากผ่านการประมูลในครั้งนี้ไปแล้วจะไม่มีการประมูลไปอีกนาน อีกทั้งคุณสมบัติของคลื่นความถี่ย่านนี้มีรัศมีในการครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้างและไกล เหมาะแก่การดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในภูมิภาค

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การประมูลจนถึงเวลาประมาณ 15.00 น. การประมูลจบรอบที่ 18 ราคาการประมูลรวม 2 ล็อตอยู่ที่ 40,540 ล้านบาท โดยราคาล็อตที่ 1 และล็อตที่ 2 อยู่ที่ 20,270 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้ประมูลรายใดใช้สิทธิไม่เสนอราคา(Waiver) ทำให้ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าการประมูลจะสิ้นสุดในเวลาใด

    นายฐากร กล่าวว่า สำหรับข้อกังวลในเรื่องอัตราค่าบริการ 4G บนคลื่นความถี่ 900 MHz ว่าจะมีอัตราสูงตามราคาการประมูลหรือไม่นั้น สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะได้มีการกำหนดไว้ในเงื่อนไขในการประมูลแล้วว่าเมื่อเปิดให้บริการ อัตราค่าบริการทั้งทางด้านเสียง และข้อมูล(ดาต้า) จะต้องถูกลงกว่าอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz และไม่ต้องกังวลแทนผู้ประกอบการ เพราะผู้ประกอบการได้วางแผนการประมูลไว้อย่างดี ข้อสำคัญต้นทุนการจ่ายค่าประมูลในรูปแบบใบอนุญาตยังถูกกว่ารูปแบบสัมปทาน

    “สำนักงาน กสทช. คุ้มครองทั้งประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของประชาชน ขอให้ประชาชนมั่นใจ บริการโทรคมนาคมจากคลื่นที่ประมูลไปนี้ราคาจะต้องถูกลงกว่า 3G ในปัจุจบัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องมีแพคเกจราคาถูกให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการด้วย” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 11:34:04 AM)