การส่งเสริมการรวมกลุ่มไปสู่ความเป็นองค์กรฯ ของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

     วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กสทช. จัดอบรมในหัวข้อ "การส่งเสริมการรวมกลุ่มไปสู่ความเป็นองค์กรของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน" เพื่อให้กลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ วิธีการ แนวทางการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกันเองได้ในที่สุด  โดยมี กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย, ดร.ธีรารัตน์ พันทวี นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม สำหรับวันที่2 จะมีการเสวนา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิชาญ อุ่นอก เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ, คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย , คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ อดีตนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ดำเนินรายการโดย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีผู้นำกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

สร้างโดย   - admin NBTC

Download