Vào ngày tốt 02 Tháng 12 xem kênh truyền hình kỹ thuật số 1-36 theo đấu giá TV kỹ thuật số tất cả diễn đàn truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh có hiệu quả như nhau.

Ông Thakorn Tanthasit Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Viễn thông và Phát thanh Truyền hình Quốc Gia (Tổng thư ký NBTC.) cho biết : Ngày 02 tháng 12 năm 2015 NBTC công bố các quy tắc để sắp xếp thứ tự dịch vụ truyền hình hay quy tắc để sắp xếp thứ tự các kênh truyền hình được công bố tại công báo chính phủ từ ngày 2 tháng 10 năm 2015, bắt buộc của pháp luật. Điều này sẽ làm cho người được cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình không sử dụng tần số sóng như truyền hình vệ tinh. Truyền hình cáp cung cấp chương trình truyền hình nói chung (Digital TV) tại kênh truyền hình 1-36, còn kênh truyền hình  37-60 là kênh mà nhà khai thác có thể lựa chọn trình bày bất kỳ chương trình nào đó.

Ông Thakorn nói khi bản thông báo này được áp dụng công chúng sẽ nhận được lợi ích, không phải nhớ, nhầm lẫn số kênh khác nhau khi xem các kênh truyền hình kỹ thuật số từ các nền tảng khác nhau. Như xem truyền hình kỹ thuật số từ vệ tinh hoặc truyền hình cáp hay Digital TV bấm kênh 1 sẽ được xem cùng chương trình như nhau nói trên. 

Đối với các kênh truyền hình kỹ thuật số hiện nay bao gồm : kênh 1 kênh truyền hình quân đội 5 HD1, kênh 2 là phát thanh truyền hình Quốc gia Thái Lan, Thái Lan,  kênh 3 là Thai PBS HD, kênh 10 là kênh Quốc hội.

Kênh trẻ em, thanh niên và gia đình bắt đầu từ kênh 13, kênh 3 là Family, kênh 14 là MCOT Family, kênh 15 là kênh Loca.

Kênh tin tức và dữ liệu bắt đầu từ kênh 16 bao gồm Kênh TNN 24, kênh 17 là kênh Thairath TV, kênh 18 là kênh NEW TV, kênh 19 là kênh SPRING NEWS, kênh 20 là kênh BRIGHT TV, kênh 21 là kênh VOICE TV, Kênh 22 là kênh NATION TV.

Các kênh truyền hình nói chung (SD) bắt đầu từ kênh 23 là kênh WORKPOINT TV, kênh 24 là True 4U, kênh 25 là kênh GMM, kênh 26 là kênh NOW, kênh 27 là kênh 8, kênh 28 là kênh 3SD, kênh 29 là kênh MONO 29

Và các kênh truyền hình chung có độ phân giải cao (HD) bắt đầu từ kênh 30 là kênh MCOT HD, kênh 31 là kênh ONE HD, kênh 32 là kênh Thairath TV, Kênh 33 là kênh 3 HD, kênh 34 là kênh Amarin TV HD, kênh 35 là kênh 7 HD, kênh 36 là kênh PPTV HD.

“Kể từ ngày 02 tháng 12 công chúng xem Tivi sẽ đón xem các kênh truyền hình như nhau. Cho dù xem qua truyền hình cáp hoặc truyền hình vệ tinh cũng có số kênh như nhau,  mà các nhà khai thác đã lựa chọn số kênh truyền hình kỹ thuật số từ cuộc đấu giá. Đó là điều mà Văn phòng NBTC. đẩy mạnh sắp xếp số thứ tự kênh truyền hình và  sử dụng  hiệu quả" Ông Thakorn nói.

 

được tạo bởi  -   (24/05/2017 9:45:01 CH)