บอร์ดกระจายเสียงแถลงผลการประชุมประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2558

วันนี้ (3 มิถุนายน 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เห็นชอบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) กองทัพบก (ททบ.5) กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) และบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) (ช่อง 9 modern nine) ตามที่ทั้ง 4 ช่องได้ส่งมา และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช.    

     เร่งรัดการส่งแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของประเทศไทย ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

แผนการยุติการับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของไทยพีบีเอส เสนอมา 6 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2558 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 2 สถานี

ระยะที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 12 สถานี

ระยะที่ 3 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน  11 สถานี

ระยะที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 13 สถานี

ระยะที่ 5 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 11 สถานี

ระยะที่ 6 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 3 สถานี

แผนการยุติการับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของช่อง 5 เสนอมา 2 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกจำนวน 4 สถานี

ระยะที่ 2  16 มิถุนายน 2561 จะยุติให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก จำนวน 37 สถานี

แผนการยุติการับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของช่อง 11 เสนอมา 1 ระยะ คือ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 สถานี

แผนการยุติการับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกของช่อง 9 เสนอมา 1 ระยะ คือ 16  กรกฎาคม 2561 จำนวน 36 สถานี

     ที่ประชุม กสท. มีมติไม่รับข้ออุทธรณ์คำสั่ง กสท. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ของกรมประชาสัมพันธ์ กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตการติดตั้งตั้ง ขยายโครงข่ายและให้บริการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยหากไม่ดำเนินการจะใช้มาตรการทางปกครองให้ชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท และหากยังไม่สามารถทำตามตามเงื่อนไขได้ ก็จะพิจารณามาตรการทางปกครองที่สูงขึ้น และให้จัดทำมาตรการเยียวยาช่องรายการที่ใช้บริการโครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ และให้ทำการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคให้ทราบถึงสาเหตุของความล่าช้า

     นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ไม่รับหนังสือขอความเป็นธรรมของบริษัท ทีวี จำกัด หรือช่องพีซทีวี โดยที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้วว่าคำสั่งของ กสท. ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หากช่อง พีซ ทีวี ไม่พอใจในมติของ กสท.สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไปได้

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 5:08:17 PM)