บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมครั้งที่ 22/2558 ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติปรับทางปกครองช่อง MELO TV ของบริษัท ไอ สแตท จำกัด และช่อง Ping Channel ของบริษัท ปิ๊ง ชาแนล จำกัด จำนวนช่องวันละ 20,000 บาท โดยพบว่าทั้ง 2 ช่องออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ และวันที่ 3 เมษายน  2558 ตามลำดับ  ซึ่งขัดต่อ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 และฝ่าฝืนมาตรา 31 ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 จึงให้ปรับจำนวนช่องละ 20,000 บาท

     ต่อมาที่ประชุม กสท. มีมติให้บริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เปลี่ยนระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง ชิงรักหักสวาท จากระดับ ท (รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ 18 (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ) และให้สำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือกำชับให้บริษัท อาร์เอสฯ เพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาเนื้อหาละครให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     ส่วนกรณีข้อร้องเรียนรายการ ที่นี่ Thai PBS ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่มีเนื้อหาที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน เข้าใจผิด และก่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกในสังคม ทางสำนักงาน กสทช. ได้ขอถอนเรื่องออกจากวาระก่อน เนื่องจากมีข้อเท็จจริงใหม่ จึงขอนำไปดำเนินการ    ไต่สวนเพิ่มเติม และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง

     นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ไม่รับอุทธรณ์กรณีที่ผู้ประกอบการโครงข่ายเคเบิลทีวี สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่น ขอให้ทบทวนมติ กสท. ครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2558 ที่ให้ผู้ประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปโดยเคร่งครัด       อย่างไรก็ดี  กสท.ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ไปพิจารณากำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณา
อีกครั้ง

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

สร้างโดย  - 2fellows  admin (8/3/2559 15:58:29)