บอร์ดกระจายเสียง /กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

บอร์ด กสท. อนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ 5 ราย และ พิจารณาเรื่องร้องเรียนการจัดเรทติ้งละคร กุหลาบไฟ ทางช่อง 3

    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (12 พฤษภาคม 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 40 ใบอนุญาต แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 38 ใบอนุญาต กิจการบริการสาธารณะ 2 ใบอนุญาต รวมทั้งสิ้นขณะนี้ได้เห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท กิจการบริการธุรกิจแล้ว 3,363  ใบอนุญาตประเภทกิจการบริการสาธารณะ 811 ใบอนุญาต  ประเภทกิจการบริการชุมชน 499 ใบอนุญาต รวมทุกประเภทบริการ 4,673 ใบอนุญาต

    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. อนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 6 ใบอนุญาต โดยแบ่งเป็นผู้ให้บริการระดับชาติ 5 ราย  และ ผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น 1 ราย

    โดยผู้ให้บริการระดับชาติทั้ง 5 รายนี้เป็นผู้ขอใบอนุญาตประเภทโครงข่ายไร้สาย (ผ่านดาวเทียม)  ได้แก่

         1.บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด

         2.บริษัท แชมป์ ไอ.ที. โมบาย จำกัด

         3.บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

         4.บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด

         5.บริษัท ดราโก้ 2009 จำกัด

     นอกจากนี้มีผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ฯ สำหรับโครงข่ายทางสาย (เคเบิ้ล) ระดับการให้บริการระดับท้องถิ่น 1 ราย ได้แก่ บริษัท ดิจิตอลเคเบิล เพชรบูรณ์ จำกัด

    เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. อนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ที่ยื่นเป็นครั้งแรก จำนวน 3 ราย ได้แก่

                  1.ช่องรายการ Movie Zone ของบริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

                  2.ช่องรายการ เกรซ ทีวี (Grace TV) ของบริษัท บุญรักษา มหาโชค จำกัด

                  3.ช่องรายการ Asian film ของบริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด

    สำหรับในเรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. อนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ในการยื่นคำขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  จำนวน 9 ช่องรายการ แบ่งเป็น 2 กรณีหลัก ได้แก่                                                                                                                                                                              

กรณีแรก ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลงและไม่ปรากฏการร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองด้านผู้ใช้บริการ จำนวน 5 ช่องรายการ ได้แก่

         1.ช่องรายการ เอ็นทีวีเคเบิลท้องถิ่น ของบริษัท เอ็นทีวี เคเบิ้ล จำกัด

         2.ช่องรายการ TCCTV ของบริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จำกัด

         3.ช่องรายการ 12CHANNEL ของบริษัท เอส พี เอช เคเบิ้ลทีวี จำกัด

         4.ช่องรายการ ช่อง 1 CTV ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยภัณฑ์ เคเบิ้ลทีวี

         5.ช่องรายการ ประมาณ แชนแนล ของบริษัท อาณาจักร สเตชั่น จำกัด

    โดยในส่วนกรณีที่สอง ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลง แต่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองด้านผู้ใช้บริการ ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ พิจารณาเพิ่มเติม ภายใน 30 วัน โดยให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการออกอากาศไปก่อนไม่เกินระยะเวลาดังกล่าว จำนวน 4 ช่องรายการ ได้แก่

         1.ช่องรายการโฮม แชนแนล ของบริษัท โฮม ทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

         2.ช่องรายการแกรนด์ ของบริษัท โอ.เค.คาเมร่า จำกัด

         3.ช่องรายการHi ของบริษัท โอ.เค.คาเมร่า จำกัด

         4.ช่องรายการMovies Max ของบริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด

    นอกจากนี้ในเรื่องที่ 5  ที่ประชุม กสท. ยังได้พิจารณาเรื่องที่ กรณีเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสม ละครเรื่อง กุหลาบไฟ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เวลา 20.30น.-22.45น. โดยละครดังกล่าวจัดอยู่ในระดับ ท (ทั่วไป)

    ทั้งนี้ที่ประชุม กสท.พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดระดับความเหมาะสมไม่ถูกต้อง โดยละครเรื่องดังกล่าวควรจัดอยู่ในระดับ น13 และเห็นสมควรให้สถานีฯแก้ไขผังรายการให้ถูกต้องตามมาตรา 34 แห่งพ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551

Download

  • PressRelease-กสท-12-พ-ค-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 3:54:02 PM)