บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2557

กสท. มีคำสั่งมาตรการบังคับทางปกครองแก่ อสมท เร่งรัดการติดตั้งโครงข่าย 3 จังหวัด
    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า สถานะของผู้ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้แล้ว ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 จำนวน 1,033 สถานี แบ่งออกเป็นกิจการบริการธุรกิจ จำนวน 914 สถานี บริการสาธารณะ จำนวน 83 สถานี และบริการชุมชน จำนวน 36 สถานี
    และที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (13 สิงหาคม 2557) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้
    เรื่องที่ 1 ที่ ประชุม กสท. พิจารณาข้อร้องเรียนจากประชาชนขอให้ตรวจสอบละครเรื่อง “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” ที่ออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z ช่อง ONE ทุกวันเสาร์        เวลา 22.00น. – 22.40น. โดยผู้ร้องเรียนเห็นว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนที่รับชม อาทิ ฉากนักเรียนทะเลาะวิวาท ฉากสูบบุหรี่โดยไม่มีคำเตือนขึ้นที่หน้าจอโทรทัศน์ และฉากมีเพศสัมพันธ์ในห้องน้ำชาย ซึ่งอาจเป็นการชี้นำให้เลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว แต่ประธานคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหาและผังรายการขอถอนเรื่อง เพื่อนำไปพิจารณาเพิ่มเติมก่อน เสนอ กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. มีคำสั่งมาตรการบังคับทางปกครองแก่บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ให้เร่งรัดการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอุดรธานี ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากทางสำนักงานกสทช.
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • PressReleaseกสท-13ส-ค-57-(1).docx

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 5:36:28 PM)