บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 15 กันยายน 2557

กสท.ไฟเขียวช่อง 3 อนาล็อกถ่ายทอดสดเอเชียน เกมส์ พร้อมเรียกหารือกรณีการออกอากาศคู่ขนาน

   นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการรองเลขาธิการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่าวันนี้ (15 กันยายน 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. อนุญาตให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 17 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ในระบบอนาล็อก คู่ขนานกับการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ซึ่งเป็นไปตามข้อ 4 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (Must have)

    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเรื่องการออกอากาศคู่ขนานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  โดยที่ประชุมกสท. มีมติให้บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด แต่งตั้งผู้มีอำนาจหรือผู้รับอำนาจตามกฎหมายเข้าร่วมหารือกับกรรมการ กสท. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องการออกอากาศคู่ขนาน และการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฏหมายและมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

Download

  • PressReleaseกสท-15ก-ย-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:06:03 PM)