บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 2 กันยายน 2557

กสท. ทำหนังสือหารือ คสช. ถึงแนวทางปฏิบัติตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 27/2557 พร้อมเชิญตัวแทนช่องดิจิตอลทีวีและช่อง3หารือร่วมกัน

    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่าวันนี้ (2 กันยายน 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วาระพิเศษพิจารณา กรณีการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในระบบอนาล็อก ผลการประชุมมีมติให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือหารือไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถึงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 27/2557  และ ให้สำนักงาน กสทช. เชิญตัวแทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทุกช่องร่วมหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 3 กันยายน 2557) เวลา 14.00น. ณ สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม กรุงเทพฯ

Download

  • PressReleaseกสท-2ก-ย-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:22:48 PM)