บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

กสท. เห็นชอบการยืนยันประเภทการให้บริการโครงข่าย แบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติม จำนวน 5 โครงข่าย

    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (21 กรกฎาคม 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ประธาน กสท. กล่าวว่า ขณะนี้ สถานะของผู้ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้แล้ว ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จำนวน 206 สถานี แบ่งออกเป็นกิจการบริการธุรกิจ จำนวน 187 สถานี บริการสาธารณะ จำนวน 15 สถานี และบริการชุมชน จำนวน 4 สถานี

    ทั้งนี้ มีสถานีที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแล้วและอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอีก จำนวน 1,174 สถานี

    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาเห็นชอบการยืนยันประเภทการให้บริการโครงข่าย แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 5 โครงข่าย ได้แก่

    1.บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

    2.บริษัท ดราโก้ 2009 จำกัด

    3.บริษัท แชมป์ ไอ.ที.โมบาย จำกัด

   4.บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด

    5.บริษัท ไทยแซทเทิลไลท์ทีวี จำกด

    ปัจจุบัน รวมผู้ให้บริการโครงข่าย แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 26 โครงข่าย

    พ.อ. ดร. นที กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันช่องรายการที่สามารถออกอากาศได้แล้ว ทั้งในระบบเคเบิลและดาวเทียม จำนวน 483 ช่องรายการ จากจำนวนช่องรายการทั้งหมด 597 ช่องรายการ โดยช่องรายการที่เหลืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช.

Download

  • PressReleaseกสท-21ก-ค-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 11:23:32 AM)