บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 4 สิงหาคม 2557

บอร์ดกสท.พิจารณาข้อเสนอการแก้ไขปัญหาด้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของช่องดิจิตอลทีวีและบทลงโทษรายการ ตอบโจทย์

    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า สถานะของผู้ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศได้แล้ว ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 จำนวน 725 สถานี แบ่งออกเป็นกิจการบริการธุรกิจ จำนวน 645 สถานี บริการสาธารณะ จำนวน 46 สถานี และบริการชุมชน จำนวน 24 สถานี และที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันนี้ (4 สิงหาคม 2557) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ที่ ประชุม กสท. พิจารณาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาด้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากการนำรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปออกอากาศทางโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่มีบางช่องรายการนำไปออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในมาตรฐานความคมชัดสูงที่มากกว่ามาตรฐานที่กำหนดในหมวดหมู่ที่ประมูลหรือได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. ให้ทางสำนักงาน กสทช. สรุปในประเด็นของการนำช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปออกใน 10 ช่องแรกหรือช่องอื่นผ่านทางโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกได้หรือไม่ และถ้าสามารถนำไปออกอากาศได้จะได้รับการคุ้มครองการเป็นโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือไม่ และประเด็นของการนำช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปตามกฏมัสต์ แคร์รี่หรือไม่ รวมทั้งการนำเอาช่องรายการคุณภาพปกติสามารถปรับคุณภาพเป็นความคมชัดสูงได้หรือไม่ รวมทั้งประเด็นกฎหมายและด้านเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ให้สำนักงานให้ความเห็นและเสนอต่อ กสท. เพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน

    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีรายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยที่ประชุมกสท. ได้เห็นชอบผลการพิจารณาตามคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา เนื้อหารายการในตอนดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 เนื่องจากมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เห็นควรกำหนดโทษปรับทางปกครอง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

Download

  • PressReleaseกสท-4ส-ค-57(ฉบับแก้ไข).docx

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 5:43:41 PM)