ประชาชนคนไทยรวมใจร่วมกด 9 ถวายพระพร ยอดรวมจนถึงวันนี้ (3 ม.ค. 2558) 15.3 ล้านเลขหมาย โดยประชาชนยังสามารถร่วมถวายพระพรได้จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 4 ม.ค. 2558

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 จึงได้จัดให้มีโครงการ กด 9 ถวายพระพร ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยการถวายพระพรผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) ถวายพระพรโดยพิมพ์ 9 แล้วส่งมาที่หมายเลข 4567999 ฟรี ซึ่งความหมายของเลข 9 ในที่นี้หมายถึง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน หนึ่งเลขหมายกดได้ 1 ครั้งทุกเครือข่ายนั้น ยอดรวมจนถึงวันนี้ (3 ม.ค. 2558) 15,302,506 เลขหมาย โดยแบ่งตามกลุ่มเครือข่ายได้ดังนี้ AIS 7,345,203 เลขหมาย DTAC 4,590,752 เลขหมาย TRUE 3,366,551 เลขหมาย
    โดยขณะนี้ยังคงเหลือเวลาที่จะร่วมถวายพระพรตามโครงการฯ อีกจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ (4 ม.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยการถวายพระพรผ่านการส่งข้อความสั้น (SMS) ในโครงการ กด 9 ถวายพระพร ด้วยการส่ง SMS ถวายพระพรโดยพิมพ์ 9 แล้วส่งมาที่หมายเลข 4567999 ฟรี กันมากๆ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะได้รวบรวมยอดของผู้เข้าร่วมถวายพระพรในโครงการฯ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 3:58:44 PM)